دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، بهمن 1395، صفحه 1-54 

مقاله پژوهشی

تحلیل فرکانسی سلف‌های پالسی با هسته فریتی در سامانه موقعیت یاب زمین پایه

صفحه 1-8

محمد رضا علیزاده پهلوانی؛ ایمان سلطانی؛ آرش دهستانی کلاگر


طراحی و ساخت یک مبدل مد COBRA اصلاح‌شده با ساختار لنز پیوسته

صفحه 9-15

سید جلیل سید حسینی؛ رمضانعلی صادق زاده؛ سمیه چمانی


مدلسازی و تخمین تلفات کرونا در خطوط انتقال HVDC دوقطبی

صفحه 37-47

محمد تبریزیان؛ نغمه مرصعی؛ مقداد انصاریان