دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 19، اسفند 1398، صفحه 1-110 
طراحی و ساخت سامانه پایش پارامترهای جوی به منظور پیش بینی وضع هوا

صفحه 33-43

زهرا قطان کاشانی؛ سید امین ایزدی؛ محمد جواد سیاهکاری


مدل‌سازی تحلیلی ناهممحوری روتور در ماشین ورنیه آهن‌ربایی

صفحه 53-62

کیوان شیبانی؛ صمد تقی پور بروجنی؛ غلامرضا عرب مارکده