دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 21، دی 1399، صفحه 1-134 

مقاله پژوهشی

طراحی بهینه یک ژنراتور القایی دو سو تغذیه 250 کیلوواتی

صفحه 1-7

علی ایزانلو؛ سید احسان عبداللهی؛ سید اصغر غلامیان


ناپایداری مدی در تقویت‌کننده فیبر ایتربیومی

صفحه 33-43

امیر سپهوند؛ مریم کریمی؛ کاظم جمشیدی قلعه؛ مهدی امنیت طلب امنیت طلب؛ آذین شوهانی


بررسی اثر مفصل بر میدان‌های مغناطیسی اطراف کابل‌های برق زیرزمینی

صفحه 89-96

مهرداد فرودی جهرمی؛ محمدحسین استوارزاده؛ روح الامین زینلی داورانی