اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 12

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 212
تعداد مشاهده مقاله 258365
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 150627
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان پذیرش 334 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 44 روز
درصد پذیرش 16 %