اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی از سال 1402 [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری و پذیرش [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی از سال 1402
تعداد مقاله 53
تعداد پذیرش 14

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 72
تعداد مشاهده مقاله 165024
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 117400
آمار میانگین زمان داوری و پذیرش
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 159 روز
درصد پذیرش 26 %