286
120
116
41
42
   

  اطلاعات نشریه


 سال آغاز انتشار: 1391
اعتبار نشریه: علمی - پژوهشی

حوزه  تخصصی: الکترو مغناطیس
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: دوفصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری:  سه تا شش ماه
ایمیل نشریه:  japem@ihu.ac.ir
هزینه ارسال و چاپ مقالات: رایگان
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: 
دسترسی باز و دریافت رایگان

Creative Commons License

این نشریه با رعایت نکات بخش راهنمای نویسندگان، در حوزه های ذیل به صورت رایگان مقاله می پذیرد:

1- نظریه الکترومغناطیس/ 2-  منابع الکترومغناطیس/ 3-  آنتن- انتشار امواج/ 4-  ادوات و سیستم های الکترومغناطیسی/ 5-  سازگاری و تداخل الکترومغناطیسی/ 6-  اندازه گیری الکترومغناطیسی/ 7-  مواد الکترومغناطیسی/ 8-  الکترومغناطیس زیستی/ 9-  استانداردها/ 10- سایرکاربردها

نکات:

  • از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند
  • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
  • ارسال گزارش سامانه همانندجو با شناسه DxsVW و رایانامه japem@ihu.ac.ir نیز در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
  • همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود. 
شماره جاری: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 19، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-110 

5. طراحی و ساخت سامانه پایش پارامترهای جوی به منظور پیش بینی وضع هوا

صفحه 33-43

زهرا قطان کاشانی؛ سید امین ایزدی؛ محمد جواد سیاهکاری


7. مدل‌سازی تحلیلی ناهممحوری روتور در ماشین ورنیه آهن‌ربایی

صفحه 53-62

کیوان شیبانی؛ صمد تقی پور بروجنی؛ غلامرضا عرب مارکده


ابر واژگان

نشریات مرتبط