291
123
149
51
42
   

  اطلاعات نشریه


 سال آغاز انتشار: 1391
اعتبار نشریه: علمی - پژوهشی

حوزه  تخصصی: الکترو مغناطیس
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: دوفصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری:  سه تا شش ماه
ایمیل نشریه:  japem@ihu.ac.ir
هزینه ارسال و چاپ مقالات: رایگان
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: 
دسترسی باز و دریافت رایگان

Creative Commons License

این نشریه با رعایت نکات بخش راهنمای نویسندگان، در حوزه های ذیل به صورت رایگان مقاله می پذیرد:

1- نظریه الکترومغناطیس/ 2-  منابع الکترومغناطیس/ 3-  آنتن- انتشار امواج/ 4-  ادوات و سیستم های الکترومغناطیسی/ 5-  سازگاری و تداخل الکترومغناطیسی/ 6-  اندازه گیری الکترومغناطیسی/ 7-  مواد الکترومغناطیسی/ 8-  الکترومغناطیس زیستی/ 9-  استانداردها/ 10- سایرکاربردها

نکات:

  • از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند
  • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
  • ارسال گزارش سامانه همانندجو با شناسه DxsVW و رایانامه japem@ihu.ac.ir نیز در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
  • همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود. 
شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1399 

1. محاسبه تضعیف در محیط باران با مدل‌سازی شکل واقعی قطرات به روش تفاضل محدود حوزه زمان

صفحه 1-7

فاطمه دماوندی کمالی؛ عطاالله ابراهیم زاده؛ محمد یزدی


2. الگوی تشعشعی و شکل‌دهی پرتو یک آرایه FDA پالسی دوبعدی

صفحه 9-16

سید حسین محسنی ارمکی؛ محمد عسگری چاورچی؛ محمد حسین مدنی


3. ارزیابی فنی و اقتصادی بهبود بازده با باز سیم‌پیچی موتورهای القایی

صفحه 17-26

حمیدرضا اکبری رسکتی؛ سید مهدی میرایمانی؛ جعفر ادبی فیروزجایی


11. طراحی و تحلیل الکترومغناطیسی سامانه کویل‌گان القایی سه‌طبقه به‌روش اجزاء محدود

صفحه 97-106

آرش دهستانی کلاگر؛ محمدرضا علیزاده پهلوانی؛ مهدی بهاروند


ابر واژگان

نشریات مرتبط