355
139
160
45
39
   

  اطلاعات نشریه


 سال آغاز انتشار: 1391
اعتبار و رتبه علمی نشریه: علمی - پژوهشی با رتبه (ب)

حوزه  تخصصی: الکترو مغناطیس
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: دوفصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری:  سه تا شش ماه
ایمیل نشریه:  japem@ihu.ac.ir
هزینه ارسال و چاپ مقالات: رایگان
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: 
دسترسی باز و دریافت رایگان

Creative Commons License

این نشریه با رعایت نکات بخش راهنمای نویسندگان، در حوزه های ذیل به صورت رایگان مقاله می پذیرد:

1- نظریه الکترومغناطیس/ 2-  منابع الکترومغناطیس/ 3-  آنتن- انتشار امواج/ 4-  ادوات و سیستم های الکترومغناطیسی/ 5-  سازگاری و تداخل الکترومغناطیسی/ 6-  اندازه گیری الکترومغناطیسی/ 7-  مواد الکترومغناطیسی/ 8-  الکترومغناطیس زیستی/ 9-  استانداردها/ 10- سایرکاربردها

نکات:

  • از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند
  • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
  • ارسال گزارش سامانه همانندجو با شناسه DxsVW و رایانامه japem@ihu.ac.ir نیز در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
  • همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود. 
شماره جاری: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 23، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-112 

4. طراحی یک فوتوکاتد ارتقاء‌یافته ترکیبی بر پایه نانوتوری‌های پلاسمونیکی

صفحه 27-33

جواد خلیل زاده؛ علی عرب خراسانی؛ حسین ذکی دیزجی؛ یدالله شهامت


8. محاسبه بسامد تشدید یک پلاسمای چنبره‌ای

صفحه 63-70

گلناز خوجه؛ عباس عبدلی آرانی


ابر واژگان

نشریات مرتبط