دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 27، مهر 1402، صفحه 1-111 (شماره پیاپی 27، پاییز و زمستان) 
طراحی ماتریس باتلر 4×4 باند V در فناوری موجبر شکافی ریج

صفحه 17-24

محمد نوروزی؛ محمدحسین استوارزاده؛ سید علی رضوی پاریزی


شبیه سازی شیفت دهنده فازی توان بالا با استفاده از تزویجگر هایبرید 90 درجه

صفحه 87-97

ناصر یوسف زاده؛ یعقوب قانع قره باغ؛ محمد خلج امیرحسینی؛ علی حسنی